ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

www.skinsolution.bg е интернет страница, която представлява информационен ресурс и търговски център за електронна търговия, чиито собственик е фирма “Мудрак” ЕООД.

Сайтът има специализирана насоченост, а именно предоставяне на информация за продуктите и услугите предоставяни от фирмата на козметични услуги през интернет мрежата по индивидуална поръчка на клиента.

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите.
“Мудрак” ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява предварително своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на услугите.

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него.

Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма “Мудрак” ЕООД.

Дефиниции

“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.skinsolution.bg
“Поръчка” е индивидуална заявка за закупуване на избраната услуга при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя.
“Услуги” са всички действия, осъществявани от “Мудрак” ЕООД при и/или по повод предлагането, продажбата и др. в сайта www.skinsolution.bg

Преамбюл

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които www.skinsokution.bg предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта.

Всеки един потребител автоматично се съгласява и е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта.

Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.skinsolution.bg на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация.

Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

Предмет на Общите условия

Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.skinsolution.bg чрез Сайта.

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са услугите, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя.
Продуктите/Услугите, обект на заявка чрез Сайта, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики.

Фирма „Мудрак „ ЕООД не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти/услуги, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продуктите/Услугите се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им.

В случай, че потребителят е закупил услуга и е усвоил част от нейната форма по един или друг начин, той не може да предяви претенции за възстановяване на похарчената от него сума, това решение се взима доброволно от страна на продавача.

Всеки потребител може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт или услуга по избор с равностойна финансова стойност и с предварително одобрение от страна на  продавача, като при наличие на транспортни разходи, то те са за сметка на купувача.

Продавачът си запазва правото да изиска компенсация за нарушаване на общите правила за ползване на услугите, в размер равен на нанесените загуби свързани с обслужването и блокирането на време при отказ от услугата и да предяви претенции за възстановяване на сума равна на отстъпките които е получил купувача, в случай че се е възползвал от тях.
Отказ от услуги без валидни причини се счита за злоупотреба от страна купувача с установените норми за търговия.

При закупена услуга, клиентът има право да я преотстъпи на трети лица, след предварително уведомление по имейл или на място в обекта след предварително одобрение от страна на продавача, при положение, че услугата не е усвоена, при положение, че третото лице предостави и попълни необходимите документи.

РЕКЛАМАЦИИ

За действия по рекламация потребителят е длъжен да уведоми наш служител в рамките на 5 (пет) работни дни и да подаде писмено обяснение за рекламации на посочения имейл адрес на сайта, рекламации се обслужват в срок от 14 календарни дни.

При предявяване на рекламация потребителят задължително прилага касова бележка и/или фактура.

За приета рекламация на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката или услугата, и лицето, приело рекламацията.

При приемане на рекламации от потребителя, и при условие, че потребителя е обслужен и информиран обстойно за начина на извършване на услугата, в това число интервали на посещения, здравословни навици и състояние, съпътстващи изисквания към предоставената услуга всички и всякакви претенции за такива впоследствие са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.

В случай, че по вина на продавача има несъответствие между заявени и вписани в регистъра с посещения услуги/продукти, потребителят може да поиска незабавна подмяна на сгрешения продукт/услуга с този от поръчката в рамките на 3 дни от датата на получаване с уведомление по имейл.

Несъответствието на един от много продукти и услуги не е причина за отказването на всички.

При положение, че купувача е закупил услуга има право да предяви претенции за рекламация само по време или веднага след изпълнението на услугата в първото посещение.

Продавачът може да откаже рекламация на услуга в случай, че купувачът не е спазил изискванията по информираното съгласие преди или след изпълнението на дадена услуга.

При одобрена рекламация на услуга продавачът се задължава да извърши на ново процедурата, замени с друга на същата стойност, или възстанови сумата и.

АНУЛИРАНЕ И ОТМЯНА НА ПОРЪЧКА/УСЛУГА

Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от потребителя поръчка, за което следва да уведоми потребителя.

Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в случаите когато:
предоставените от потребителя данни са непълни и/или грешни;
продавачът не осъществява обратна връзка с потребителя и липсва
воля за потвърждение на направената поръчка;
когато потребителят злоупотребява с добрите търговски практики и действащото законодателство;
когато потребителят е употребил част от закупената продукт или услуга.
когато потребителя необмислено по свое желание е закупи услуги,
които не може да използва поради несъответствие във предварително дадената му информация за изисквания на здравословното му състояние или невъзможност за физическо присъствие за извършване на услугата.

ПЛАЩАНЕ

Цените на стоките и услугите обявени в сайта са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци предвидени в българското законодателство.
Начините  на плащане са:
1. наложен платеж
2. с банков превод по сметката на „МУДРАК” ЕООД
3. разплащателна карта Visa/Visa Electron, MasterCard или
Maestro, ползвана за извършване на транзакции.
4. Потребителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактура в съответствие с действащото законодателство. Продавачът ще издаде на потребителят фактура за поръчаните и доставени стоки/услуги въз основа на информацията предоставена от потребителя.

С цел правилно съставяне на фактурата за съответната поръчка, потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в своя профил/акаунт в сайта или имейл адреса за кореспонденция.

Потребителят е длъжен да провери посочената информация в поръчката си, да се убеди че посочените от него данни са пълни, точни и верни. Търговецът издава фактура за всяко плащане, ако потребителят изрично е посочил това в направената поръчка.

Потребителят получава фактурата физически – заедно с поръчаните продукти или по електронен път – на имейл посочен от потребителя.

Търговеца по никакъв начин не събира, не съхранява и не обработва картови данни.

Цялата информация за това се въвежда от клиента на платежната страница на Банка ДСК ЕАД, която е сертифицирана от МКО и поддържа 3D Secure Code – система за идентификация на картодържател в реално време при плащане на виртуален ПОС чрез секретна парола и осигуряване на максимална сигурност на картово плащане при Интернет търговец чрез някоя от следните схеми:
Verified by Visa (VbV) – за карти с логото на Visa, Visa Electron, VPAY;
MasterCard Secure Code – за карти с логото на MasterCard и Maestro;
Секретен код на БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД – за карти с търговския знак на Борика.

В случаите когато се наложи да се възстанови сума при направено плащане с дебитна/кредитна карта то това се случва само и единствено по сметката на картата с която е направено плащането в 15 дневен срок.

ДОСТАВКА / ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗВЪРШВАНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ

Продавачът осигурява подходящо опаковане на поръчаните продукти.

Детайлите по отношение на продуктите/услугите , не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната услуга на съответната конкретна дата. Потребителят няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от продавача, не е спазена.

В случай, че потребителят е закупил услуга тя се получава (извършва) на място в козметични салон на продавача намиращ се на адрес: бул. „Владислав Варненчик“ 106, Варна, козметичен салон Скин Солушън, след попълване на информирано съгласие за съответната услуга.

За извършване на закупена услуга, купувачът е длъжен да направи предварителна резервация по телефона или на място в обекта на продавача.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Допълнителните условия са неразделна част от Общите условия за ползване на услуги чрез сайта или на място в обекта.

Форсмажорни обстоятелства – Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство.

Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Skin Solution

Регистрирай се и грабни отстъпка до -50%

за лазерна епилация с Alma Lasers.
Skin Solution

Регистрирай се и грабни отстъпка до -50%

за лазерна епилация с Alma Lasers.